top of page

Betalings betingelser

Leveringsbetingelser

Vi sender alle varer som er angitt på lager innen 0-3 virkedager. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt i enkelte sammenhenger.

Restnoterte varer går fra lager så snart de ankommer lageret ihht lagerbehandlingstiden.
Alle priser er normalt oppgitt ink. mva. og eks. frakt.

På alle ordrer tilkommer det frakt og evt gebyrer som skal dekke utgifter til forsendelse og annet. Alt som kommer i tillegg til selve prisen på din vare blir automatisk beregnet i kassen. Du ser her klart hva det totale beløpet blir for din bestilling før du bekrefter ditt kjøp.

 

Viktig å bemerke seg
Du må være myndig for å kunne bestille varer hos oss
Når du oppretter konto hos oss bekrefter du at din alder ikke er under 18 år. Om du likevel oppgir en annen alder en det som er korrekt så er dette straffbart.

Om likevel mindreårige bestiller vare trer foreldreansvar inn i bildet. Ref lov om skadeerstatning 13 juni 1969 Nr. 26 §1-1 barns ansvar og §1-2 foreldre ansvar.

Alle varer som blir bestilt i falskt navn vil bli anmeldt
Vi vil spore IP nummer og anmelde dette som bedrageri.

 

Salgspant / Betalingsvilkår

Varen forblir selgers eiendom, inntil hele beløpet er betalt. Renter og purregebyr belastes etter forfall jfr.Pantelovens §3-14 flg.

 

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse, eller burde normalt ha mottatt ordrebekreftelse grunnet eventuelle e-postproblemer eller andre årsaker som vi ikke kan påvirke. Alle ordrebekreftelser blir sendt pr e-post. En ordre er gyldig inntil varen er avbestilt eller kansellert fra oss (skriftlig/e-post) grunnet eventuelle feil.

Ved ordreinngåelse er det gitt at kjøperen godtar våre betingelser.

Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt av din ordre/bestilling grunnet feil, prisendringer, lagersituasjon eller andre årsaker.

Reklamasjon
Det er her viktig at rutiner og anbefalinger fra oss følges. Det er også viktig å sjekke om feilen kan skyldes andre forhold på kundens side. Om ikke feilen rapporteres innen rimelig tid, mister kunden sin rett til å gjøre mangelen gjeldende. Vi skal snarest mulig etter at feilen er rapportert iverksette tiltak for å utbedre mangelen. Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt, iverksette tiltak for utbedring av feilen for så sende regning til oss. Om kunden prøver å reparere mangelen selv vil garantien og reklamasjonen kunne bortfalle i sin helhet.

Untitled_Artwork copy.png
bottom of page